Korzystając z niniejszej strony Internetowej, zwanej dalej Serwisem, Użytkownik wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki Polityki Prywatności. Jeśli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony Internetowej. Dom Restauracyjny Pod Kasztanami zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę w jakikolwiek sposób wykorzystującą Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://dom-restauracyjny.pl jest Dom Restauracyjny Pod Kasztanami, Sp. z o.o., KRS , REGON , NIP , z siedzibą przy ul. , , adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dom-restauracyjny.pl, tel. 511 041 104, zwana dalej „Administratorem”.

Odbiorcą danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:

– w przypadku przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (obsługa zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem formularza to nasz prawnie uzasadniony interes);

– w ramach plików „cookies” – w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda) lub w odpowiednim przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonowania Serwisu);

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania. Dane pozyskane w wyniku użycia formularza kontaktowego mogą być przetwarzane przez okres 3 lat lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, Użytkownik którego dane dotyczą, powinien skontaktować się, za pomocą podanych danych kontaktowych, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji powyższych celów.

Pliki „cookies”

Strona https://dom-restauracyjny.pl używa plików Cookie, niewielkich plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach używanych przez Użytkownika (komputer, tablet, smartfon itp.), zapewniających jej stabilne i bezpieczne funkcjonowanie oraz tworzenie statystyk oglądalności (Google Analytics – usługa udostępniana przez Google, Inc.)

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Użytkownika, nie są szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta, nie zmieniają ustawień i zainstalowanego oprogramowania.

Użytkownik może zawsze i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi, np. aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu. Więcej informacji znajduje się w opcjach ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.